การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค
การจัดเก็บของกลาง และแนวทางปฏิบัติ

จำแนกประเภททรัพย์สินราชการ อาวุธ ยุทธภัณฑ์ และของบริจาค

รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง