ตม.จว.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 67 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจของหน่วยงานราชการต่างๆ และราษฎรในพื้นที่ ที่จะช่วยกันทำความดีเพื่อประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมมุ่งสร้างจิตสำนึกสาธารณะและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว แก้ไขปัญหา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป ณ ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านแม่สะกิ๊ด หมู่ที่ 4 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

Tags