ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 3 มิ.ย. 67 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนฯ จุดเริ่มต้นจากประตูเมือง ฝั่งทิศใต้จนถึงประตูเมืองฝั่งทิศเหนือ โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

Tags