วันที่ 26 มิ.ย.67 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน สั่งการให้ข้าราชการตำรวจ       ตม.จว.แม่ฮ่องสอนประจำจุดบริการส่วนแยกอำเภอปายร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์                 “เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

Tags