วันที่ 26 มิ.ย.67 เวลา 09.20น. พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน สั่งการให้ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน ประจำจุดบริการส่วนแยกอำเภอปายร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร เลขที่ 104 หมู่ 4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายอเนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธาน

Tags