วันที่ 6 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.ชำนาญ มาละวิชัย รอง สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(ก.บ.อ.) ครั้งที่ 6/2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธาน

Tags