วันที่ 4 ม.ค.67 พ.ต.ต.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน สั่งการให้ ชป.1 บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ม.ส. ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนฯ

ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด

Tags