วันที่15 ม.ค.67 เวลาประมาณ 19.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ ชป.1 บูรณาการร่วมกับ ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 และ สภ.ปาย ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสถานประกอบการในพื้นที่ถนนคนเดิน อ.ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปายฯ

ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด

Tags