วันที่ 1 ก.พ.67 ว่าที่ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน สั่งการให้ ชป.1ฯ โดยใช้รถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะ (BMW) ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ณ วัดป่าถ้ำวัว ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอนฯ

Tags