วันที่ 3 มิ.ย. 67 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ชำนาญ มาละวิชัย รอง สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมชุดปฏิบัติการที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปลูกต้นไม้“ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธาน

Tags