วันที่ 1 ก.พ.67 ว่าที่ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน สั่งการให้ ชป.1 ออกตรวจสอบการพักอาศัยของคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอนฯ

ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด

Tags