วันที่ 21 ก.ย.66 เวลาประมาณ 10.00 – 11.00 น. พ.ต.ต.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน สั่งการให้ ชป.1ฯ โดยใช้รถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะ (BMW) ออกประชาสัมพันธ์การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน

Tags