เมื่อ 1 มี.ค.67 ว่าที่ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน สั่งการให้ ชป.1ฯ โดยใช้รถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะ (BMW) ออกสุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขอรับการตรวจลงตราด้วยเหตุผล ประกอบธุรกิจ ณ ปาบยาร์ดรีสอร์ท ต.เวียบใต้ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

ผลการตรวจสอบ พบมีพฤติการณ์ตรงตามที่ยื่นคำร้อง

Tags