วันที่ 17 ม.ค. 67 เวลา 15.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ชาวแม่ฮ่องสอน ณ ห้องรับรอง อุดมชาวนิเทศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Tags