วันที่ 24 ม.ค.67 ตม.จว.แม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน โดย ว่าที่ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ด.ต.สถาพร. สุภาจันทร์ ผบ.หมู่ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

Tags