วันที่ 9 ก.พ.67 ตม.จว.แม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน โดย ว่าที่ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง จิรภรณ์ฯ รอง สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ณ หอประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน

Tags