3 ก.พ.66 เป็นต้นไป ท่านสามารถขอข้อมูลการเดินทาง เข้า-ออก ประเทศของตนเอง ได้แล้วที่ ตรวจคนเข้าเมืองทุกจังหวัด

Tags