วันที่ 13 มิ.ย 66 เวลาประมาณ 17.3๐ น. พ.ต.ต.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (OVERSTAY) และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในห้วงระดมกวาดล้าง 7-21 มิ.ย. 66 โดยได้ตรวจสอบคนต่างด้าวราย MR.ICHIRO OBA อายุ 75 ปี สัญชาติ ญี่ปุ่น หมายเลขหนังสือเดินทาง TZ1064218 พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 218 หมู่ที่ 7 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนางกนกเกศ โอบะ เป็นผู้นำตรวจสอบ

        จากการตรวจสอบพบว่า บุคคลต่างด้าวรายดังกล่าว ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66

Tags