หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับฝ่ายเมียนมา

วันที่ 28 ก.ค.59 เวลา 09.30 - 15.30 น. พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ฉก.ร.7 นำ หน.ส่วนราชการ จว.ม.ส. พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับฝ่ายเมียนมา นำโดย พ.อ.เส่งวิน (OTC-19) ผบ.บก.ยว.ที่ 2 ภทบ.ตอ.กลาง, พ.ท.จายนุ หน.อส.ทมม.(SSS)/ ผบ.พัน.ปิตุชิตที่ 1 สถานที่พบปะ ณ บ.หัวเมือง อ.หัวเมือง จว.ลางเคอ รัฐฉาน สมม. ด้านตรงข้ามช่องทางห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมือง จว.ม.ส. กิจกรรมการพบปะที่สำคัญ ได้แก่ การแนะนำตัว, การประสานงาน/แลกเปลี่ยนข่าวสาร (เรื่องสำคัญ ได้แก่ การกำหนดแผนจัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน ณ ช่องทางห่วยผึ้งฯ ห้วงต่อไป, ความร่วมมือการปราบปรามการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนร่วมกัน, แผนการเชิญฝ่ายเมียนมา พบปะและทัศนะศึกษา/ดูงานในเขตไทย, การขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมากวดขันและปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตามแนวชายแดน ฯลฯ), การถวายเทียนพรรษาสองแผ่นดินร่วมกัน ณ วัดสุทธิ บ.ห้วเมืองฯ โดยมีข้าราชการ และ ราษฏร อ.หัวเมืองฯ ให้การต้อนรับ จำนวนประมาณ 200 คน (แสวงประโยชน์กิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน), ฝ่ายไทยได้มอบพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัย/พัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5,000 ตัว, มอบพันธุ์ไก่จากปศุสัตว์ อ.เมือง จำนวน 100 ตัว, มอบพันธุ์ไม้จาก สน.จทป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่อสอน เป็นพันธุ์ไม้สัก จำนวน 500 ต้น และ พันธุ์ไม้พยุง จำนวน 200 ต้น ให้กับฝ่ายเมียนมาตามที่ร้องขอ, การรับประทานอาหาร, การมอบของที่ระลึก และทั้งสองฝ่ายได้เดินทางไปปล่อยปลาร่วมกัน ณ อ่างเก็บน้ำหนองหลวง บ.ปางสะเป่ฯ จากนั้นฝ่ายไทย ได้เดินทางกลับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเมียนมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะจัดกิจกรรมร่วมกัน ต่อไป