ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา ตามระบบ CRIMES

ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

การกระทำผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522