ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5

ที่ทำการ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน (หลัก)

เลขที่ 202 หมู่ที่ 11 ต.ปางหมู
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 58000

0 5361 2106
maehongson_imm2@hotmail.com

ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
(จุดบริการ อ.แม่สะเรียง)

127/10 หมู่ที่ 1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 58110

0 5368 1339
maehongson_imm2@hotmail.com

ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
(จุดบริการ อ.ปาย)

121 หมู่ที่ 1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 58130

0 5369 9229
maehongson_imm2@hotmail.com