วันนี้ (15 พ.ย.65) เวลาประมาณ 11.00 น. พ.ต.ต.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจข้อกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พร้อมประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยผ่านแอปพลิเคชั่น Section 38 ณ รร.อิมพีเรียลธารา ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอนฯ (สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนฯ)และผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom (สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่ อื่น ๆ)

Tags