ตม.จว.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 12 มิ.ย.67 พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.แม่ฮ่องสอน

Tags