วันที่ 11 มี.ค. 67 ว่าที่ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจสอบสถานประกอบการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนฯ เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง,การใช้แรงงานต่างด้าว, การค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชาสัมพันธ์การแจ้งรับคนต่าด้าวเข้าพักอาศัยตาม ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ

ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

Tags