วันที่ 12 มี.ค. 67 เวลา 13.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน ประชุมชี้แจงข้อราชการและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร., สตม. และ บก.ตม.5 แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด และติดตามผลการดำเนินการ การประมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน

Tags