ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 3 มิ.ย. 67 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ณ ศูนย์ศิลปาชีพ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิ่งนำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เคลื่อนออกจากศูนย์ศิลปาชีพ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านไปยังจุดสำคัญผ่านใจการเมืองแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดจองคำ วัดจองกลาง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน

Tags