ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงแรงงาน ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ และปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2567 และร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 5 มิ.ย. 67 เวลา 08.00 น. สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง จิรภรณ์ บริภารักษ์ รอง สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน, กอ.รมน., สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงแรงงาน ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ และปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีฯ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กรมการจัดหางาน และ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี จ.แม่ฮ่องสอน

Tags