วันนี้ (11 พ.ย.65) เวลาประมาณ 13.30 น. พ.ต.ต.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่งานบริการคนเข้าเมืองและงานสืบสวนปราบปราม เชิญผู้แทนสถานศึกษาทั้งรัฐบาล – เอกชน และมูลนิธิ ในเขต อ.ปายฯ ที่มีบุคคลต่างด้าวปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จว.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พร้อมประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัย ออนไลน์ (ตาม ม.38) และการรายงานตัว 90 วัน ออนไลน์ (ตาม ม.37 (5)) ณ ห้องประชุม ศปก.ตม. จว.แม่ฮ่องสอน (ส่วนแยก อ.ปาย) อ.ปายฯ

Tags