ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
ออกตรวจประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูลที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม ม. 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาต่อใบอนุญาตสถานประกอบกิจการประเภทธุรกิจโรงแรม ประจำปี 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 67 เวลา 13.30 – 16.30 น.ว่าที่ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด บูรณาการร่วมกับ คณะกรรมการพิจารณาต่อใบอนุญาตสถานประกอบการประเภท โรงแรม ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานนำตรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาต่อใบอนุญาตสถานประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรม ประจำปี2567 ในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

 1. ภูสามหมอก รีสอร์ท เลขที่ 333/3 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน
 2. สักสวย กลางดอย รีสอร์ท เลขที่ 321 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน
 3. หยก 2 เกสเฮ้าส์
  เลขที่ 7 ซ.4 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน
 4. จองคำ วิว เลขที่ 7 ถ.อุดมชาวนิเทศ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน
 5. ริมธาร รีสอร์ท เลขที่ 19 ถ.บริบาลเมืองสุข ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน
  ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบกิจการประเภทธุรกิจโรงแรมทุกแห่งมิได้ตั้งอยู่ในสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม หรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน
  ทั้งนี้ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน ได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522
Tags