วันที่ 15 ก.พ.67 ว่าที่ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน สั่งการให้ ชป.1 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสำรวจ/ประสานงานจัดทำข้อมูลท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนฯ

Tags