วันที่ 4 ม.ค. 67 พ.ต.ต.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน สั่งการให้ ชป.1ฯ โดยใช้รถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะ (BMW) บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ม.ส. ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ณ ร่มไทเฮ้าส์ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนฯ

Tags