อยู่ที่ไหนก็แจ้งได้! “90 days online notification”

โครงการแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ออนไลน์ โดยสามารถแจ้งได้ล่วงหน้า 15 วันก่อนถึงวันครบกำหนด สามารถแจ้งได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.immigration.go.th หรือ QR CODE ด้านล่าง

ที่มา: บก.ตม.1

Notify Anywhere with “90 Days Online Notification”

“90 days online notification” can be done 15 days before the due date and the foreigners can notify anywhere and anytime via online channels. The registration process is straightforward with users required to register at www.immigration.go.th or QR Code down below;

Tags