บทที่ 1

บทที่ 2 การตรวจบุคคลและยานพาหนะ

บทที่ 3 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

บทที่ 4 การสืบสวนปราบปราม

: ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 2567