วันที่ 14 – 15 มิ.ย.66 พ.ต.ต.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ชป.1ฯ บูรณาการร่วมกับ แรงงานจังหวัดฯ, จัดหางานจังหวัดฯ, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ, ป้องกันจังหวัดฯ, พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดฯ, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ, ประกันสังคมจังหวัดฯ, กอ.รมน., กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ออกตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หรือการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นแต่อย่างใด

Tags